Obiekt w podróży – prawa autorskie i zarządzanie muzealiami w kontekście wystaw

Oddział Zachodniopomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich w Szczecinie oraz firma fpsystem F. Pacewicz zapraszają na konferencję „Obiekt w podróży – prawa autorskie i zarządzanie muzealiami w kontekście wystaw”.

Program:

10.00 – wstęp, powitanie uczestników

10.05 – “Kreatywność, czyli nie tylko wyobraźnia. Przyczyna, cele i zadania systemu Ekspozeo” – Michał Wysocki, doradca ds. spraw programowych w nowych i modernizowanych muzeach

10.25 – „Zarządzanie prawami autorskimi w publicznych muzeach” – prezentacja wyników badań – dr Anna Pluszyńska, Instytut Kultury UJ

10.45 – „Kompleksowa oferta ubezpieczenia dzieł sztuki” – Jan Imiela, Departament Rozwoju Biznesu Korporacyjnego, UNIQA

11.05 – „Muzealium na wystawie – ruch obiektów, kwerendy własne i obce, standardy postępowania w systemach Muzeo i Ekspozeo” – Anna Rosińska, fpsystem

11.25 – „Wstęp do wystaw. Omówienie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zrealizowanych w ramach projektu Ekspozeo” – Franciszek Pacewicz, fpsystem

11.50 – dyskusja, podsumowanie

12.00 – zakończenie konferencji

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres: ada@fpsystem.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 listopada 2022r.

Skontaktuj się z nami

    odwiedŹ nasze media

    © 2022 All rights Reserved. Design by FPSystem