Obiekt w podróży – konferencyjne rozważania

Prawa autorskie, ubezpieczenia, działania związane z pozyskaniem obiektów na wystawę oraz system Ekspozeo – to główne tematy konferencji „Obiekt w podróży”, która odbyła się 1 grudnia na platformie ZOOM.

Organizatorami konferencji byli: Oddział Zachodniopomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich w Szczecinie oraz firma fpsystem F. Pacewicz – twórca systemu wspomagającego organizację wystaw Ekspozeo. 

Jako pierwszy zabrał głos Michał Wysocki, doradca ds. programowych w nowych i modernizowanych muzeach, który podzielił się z zebranymi swoimi doświadczeniami związanymi z organizacją muzealnych wystaw. W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na zaburzoną relację między trudem związanym z organizacją wystawy i działaniami administracyjnymi a pracami stricte programowymi. 

Kolejną prelegentką była dr Anna Pluszyńska z Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, która przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Zarządzanie prawami autorskimi w publicznych muzeach”. Badania te wyraźnie pokazały, że wprawdzie muzealnicy zdają sobie sprawę z wagi tego problemu, ale podejmowane działania – z powodu braków czasowych i kadrowych – rzadko rozwiązywane są kompleksowo.

W dalszej części konferencji o tym jak – i czy – muzea mogą uchronić się przed stratami w przypadku uszkodzenia czy kradzieży obiektu muzealnego opowiedział Jan Imiela z Departamentu Rozwoju Biznesu Korporacyjnego grupy UNIQUA. 

Anna Rosińska z firmy fpsystem przybliżyła słuchaczom rozwiązania dotyczące wystaw zastosowane w systemie Muzeo. Opowiedziała o kolejnych etapach podróży, jaką pokonuje eksponat wędrując z magazynu do sali wystawowej.

W ostatniej części konferencji głos zabrał dr Franciszek Pacewicz, który przedstawił wyniki prac naukowo-badawczych przeprowadzonych w ramach projektu „Zarządzanie projektami wystaw EKSPOZEO”. W swoim wystąpieniu omówił także propozycje metod rozwiązywania problemów pojawiających w trakcie tworzenia wystaw. Jak wynika z przeprowadzonych badań najczęstsze z nich to: nieterminowe wykonanie prac, problemy komunikacyjne uczestników projektu, zróżnicowane narzędzia pracy oraz brak regularnych i przynoszących konkretne efekty spotkań. Dzięki wiedzy pozyskanej w ramach badań twórcy systemu Ekspozeo zastosowali w nim szereg rozwiązań, które zminimalizują te problemy i ułatwią muzealnikom pracę.

W trakcie konferencji zaprezentowano także sam system Ekspozeo oraz jego najważniejsze funkcjonalności usprawniające pracę w trzech głównych obszarach: komunikacji, rytmu pracy i wspólnego działania.

Projekt „Zarządzanie projektami wystaw EKSPOZEO” realizowany był przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Skontaktuj się z nami

    odwiedŹ nasze media

    © 2022 All rights Reserved. Design by FPSystem