KOMUNIKACJA

Kogity

Jednym z kluczowych elementów tworzenia projektu są rozmowy członków zespołu, dlatego w Ekspozeo duży nacisk położyliśmy na komunikację. Jest to system dostępny dla wszystkich osób biorących udział w danym projekcie, także dla osób z zewnątrz, nie będących pracownikami muzeum, np. projektantów, konsultantów itd. Wszyscy mogą widzieć wzajemnie swoje prace.

Proces komunikacji usprawniają kogity, czyli krótkie teksty wyrażające myśli czy uwagi. Pozwalają one na zapoznanie się z wieloma informacjami i opiniami na temat określonego zagadnienia czy całego etapu. Funkcjonują jako komentarze, uwagi, oceny oraz odpowiedzi na nie, przypinane do elementów wystawy,  spotkań czy obiektów. Mogą to być również sugestie, polecenia czy pytania adresowane do osób tworzących.  

 

Unormowany dostęp do dokumentów

Dzięki zastosowanym w systemie rozwiązaniom całość dorobku wiedzowego i organizacyjnego związanego z danym wydarzeniem (zarówno z samą wystawą, jak i imprezami jej towarzyszącymi) jest zgromadzona w jednym miejscu, w ujednolicony sposób oraz z unormowanym dostępem. Członkowie poszczególnych zespołów mogą szybko dotrzeć do potrzebnych informacji. Dostęp do zasobów jest unormowany, ale też szeroki – zarówno dla osób zaangażowanych bezpośrednio, jak i dla konsultantów oraz podwykonawców.

 

Ujednolicenie narzędzi

Używanie przed osoby zaangażowane w realizację projektu różnych narzędzi niesie za sobą szereg problemów. Brak stałego, jednolitego schematu działania i dokumentowania prac może bardzo utrudnić, a czasem nawet uniemożliwić kontrolę nad procesem przygotowania wystawy. Praca z Ekspozeo minimalizuje te zagrożenia i pozwala sprawnie oraz terminowo wykonywać zadania.

 

Monity

Istotą bycia na bieżąco z wystawą jest otrzymywanie monitów o toczących się sprawach. W systemie Ekspozeo zakłada się możliwość zaznaczenia, które z wybranych części są dla uczestnika na tyle interesujące, że po wprowadzeniu zmian chciałby otrzymać o tym powiadomienie.  Zazwyczaj jest to mail, ale też „dymek” w systemie operacyjnym komputera, komunikat systemowy na platformie podstawowej Ekspozeo, czy informacja przy otwarciu systemu na obu platformach. 

 Powiadomienie może być również sms-owe – jeśli użytkownik Ekspozeo ma wykupioną usługę sms-ową u operatora sieci.

Skontaktuj się z nami

    odwiedŹ nasze media

    © 2022 All rights Reserved. Design by FPSystem