ZARZĄDZANIE MUZEALIAMI I INNYMI OBIEKTAMI

Sztuką jest niewątpliwie zaprojektować wystawę, ale rewersem tej sztuki jest jej  zrealizowanie. Konstrukcja Ekspozeo oparta jest na pracy podstawowej muzealników, bo to działy inwentaryzacji, konserwacji, digitalizacji i obsługi magazynowej wcielają w życie opracowane wcześniej koncepcje wystawy. System ułatwia pracę w działach podstawowych muzeum od momentu rejestracji preasetów, poprzez kwerendę, ruch muzealiów, ruch wewnętrzny z uwzględnieniem zabiegów konserwatorskich, digitalizacji, aż do wydania na wystawę. 

W procesie przygotowania wystawy w Ekspozeo powstaje baza wiedzy o potrzebnych obiektach: zarówno tych, które muzeum ma w swoich zbiorach, jak i tych, które chciałoby pozyskać. Ekspozeo może stać się w ten sposób zasadniczym repozytorium obiektów cyfrowych, lub jednym z możliwych do niego dostępów. Umożliwia szybki dostęp do szczegółów wystawy, dzięki czemu łatwo o sprawdzenia i analizy, a także o wykorzystanie dorobku dla innych wystaw.

Skontaktuj się z nami

    odwiedŹ nasze media

    © 2022 All rights Reserved. Design by FPSystem