Wystawy okiem muzealników

W 2021 roku polskie muzea zrealizowały 2,4 tys. wystaw stałych i 3,6 tys. wystaw czasowych (dane GUS). Te liczby wyraźnie pokazują, że publiczność muzealna naprawdę ma w czym wybierać. Ta sama publiczność nie do końca jednak zdaje sobie sprawę, że przygotowanie nawet niewielkiej ekspozycji wymaga dziesiątek, a czasem setek godzin pracy, wielu uzgodnień, spotkań, maili i telefonów. Wiedzą o tym muzealnicy i to do nich adresowana była konferencja „Życie muzealne wśród wystaw”, która odbyła się 5 października w Tyskiej Galerii Sportu.

Spotkanie zorganizowali wspólnie Muzeum Miejskie w Tychach oraz twórca systemów informatycznych dla muzeów – firma fpsystem. Wzięło w nim udział ponad 70 muzealników z całej Polski.

Tyska konferencja była okazją do zaprezentowania systemu do projektowania wystaw muzealnych Ekspozeo. To innowacyjny, jedyny obecnie w Polsce system do zarzadzania projektami zawierający moduły do zarządzania obiektami i pracami muzealnymi. O jego działaniu opowiedzieli twórcy – reprezentanci firmy fpsystem. Bardzo istotnym punktem konferencji była prezentacja badań i wyników prac naukowo-badawczych, jakie przeprowadzono w ramach prowadzenia projektu „Zarządzanie projektami wystaw EKSPOZEO”. Właściciel firmy fpsystem Franciszek Pacewicz szeroko omówił zakres prowadzonych badań oraz ich efekty, czyli propozycje metod rozwiązywania problemów pojawiających w trakcie tworzenia wystaw. Właśnie wsparcie kolejnych etapów działań prowadzonych przy organizacji ekspozycji, przewidywanie ryzyk, problemów i narzędzia pozwalające na ich ograniczanie stanowią istotę systemu Ekspozeo. Wspólnota uczestników, komunikacja, rytm pracy, organizacja i zajętości, oraz zarządzanie zleceniami i budżetem były przedstawione jako kierunki badań i dla nich przedstawiono propozycje rozwiązań. W trakcie zaprezentowano także sam system Ekspozeo oraz możliwości pracy w telefonie komórkowym, zapoznano także uczestników konferencji ze wsparciem wystawy przez działania muzeum i muzealników na rzecz wystawy co do prowadzenia kwerend i pozyskiwania obiektów. Projekt „Zarządzanie projektami wystaw EKSPOZEO” realizowany był przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

 

Skontaktuj się z nami

    odwiedŹ nasze media

    © 2022 All rights Reserved. Design by FPSystem