Ankieta 1

Które problemy napotykają Państwo w trakcie organizowania wystaw

★ nigdy 
★★ sporadycznie  
★★★ czasami
★★★★ dość często
★★★★★ bardzo często
Opóźnienia w realizacji założonych terminów
Brak regularnych spotkań w celu uzgodnień
Nieobecność osób decyzyjnych na spotkaniach
Gromadzenie i selekcja obiektów
Korzystanie z różnych narzędzi w celu dokumentacji działań i komunikacji
Nieprecyzyjny podział obowiązków i kompetencji.
Tworzenie listy obiektów dostępnej dla całego zespołu