Ekspozeo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE
WYSTAWAMI ORAZ INNYMI EVENTAMI

EKSPOZEO jest narzędziem, które pomoże muzeom i innym instytucjom kultury opracowywać i przygotowywać dowolnie duże ekspozycje – zarówno stałe, jak i czasowe. Oprogramowanie ma charakter uniwersalny i jest przydatne nie tylko w muzealnictwie, ale też w branżach eventowych i wystawienniczych.

Projekt został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Całkowita wartość projektu – 615 046 zł, wysokość dofinansowania – 444 903,55 zł.

Aplikacja do zarządzania

Dlaczego Ekspozeo

Ekspozeo jest odpowiedzią na najczęstsze problemy organizatorów wystaw. To nie tylko procedura, ale procedura uzupełniona o konkretne narzędzia. Wspiera zarządzanie projektem w trzech głównych obszarach:

Komunikacja

Łatwy system wymiany wiadomości i uwag, szeroki, ale unormowany dostęp do dokumentów, ujednolicenie używanych w projekcie narzędzi, monity – zastosowane w systemie Ekspozeo rozwiązania minimalizują problemy związane z komunikacją osób zaangażowanych w organizację wystawy. 

Rytm pracy

Realizacja zadań w wyznaczonych terminach jest jedną z największych bolączek organizatorów wystaw. Opóźnienia występujące na dowolnym etapie procesu mają wpływ na całość, dlatego też tak ważne jest ustalenie harmonogramu pracy i regularne spotkania osób zaangażowanych w organizację wystawy. 

Zarządzanie muzealiami i innymi obiektami

Ekspozeo zawiera szereg modułów ściśle związanych z obiektami i pracami muzealnymi. To działy inwentaryzacji, konserwacji, digitalizacji i obsługi magazynowej wcielają w życie opracowane wcześniej koncepcje wystawy, a system wspiera ich działania na każdym etapie pracy. 

0
MESSAGES
0
COFFEES DAILY
0
CLIENTS
0
COMMENTS

Działanie

Aktualności

Aktualności

CREATIVE PLANNING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

INDUSTRIAL DESIGN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

PUBLIC RELATIONS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

WEB RELATIONS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

GRAPHIC DESIGN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

URBAN PLANNING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

WEB RELATIONS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Życie muzealne wśród wystaw – zapraszamy na konferencję

Nie ulega wątpliwości, że wystawa to jedno z najciekawszych, ale też bardzo wymagających zadań stojących przed muzealnikami. Daje satysfakcję, kiedy widzimy tłumy odwiedzających, ale też na wszystkich etapach rodzi wiele wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć. I to właśnie o nich chcielibyśmy porozmawiać podczas konferencji, która odbędzie się 5 października w Tyskiej Galerii Sportu.

URBAN PLANNING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

- Carolina Monntoya

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

- Peter Rose

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

- Gerald Gilbert

Skontaktuj się z nami

    odwiedŹ nasze media

    MENU

    © 2022 All rights Reserved. Design by FPSystem